Styret

Kjell Helge Rogne

Styrets leder

Arve Bakken

Styremedlem

Gunnar H. Li

Styremedlem

Henning Jensen

Styremedlem

Per Olav Skutle

Styremedlem