Styret

Svein Børte

Daglig leder

Kjell Helge Rogne

Styrets leder

Arve Bakken

Styremedlem

Gunnar H. Li

Styremedlem

Jarl Olav Rugtveit

Styremedlem

Thorleiv Holtskog

Styremedlem