Geografisk beskytta betegnelse

Her får Gunnar Li og Svein Børte som representantar for hhv. Telefrukt Produsentlag SA og Telefrukt AS, overrekt diplom som bevis på at Telemarksepler, Telemarksmoreller og Telemarksplommer er godkjent som geografisk beskytta betegnelse under Matmerk (www.matmerk.no) si merkeordning. Dei samme furktene har også fått Spesialitetsmerke av Matmerk. Overrekkinga skjedde under Dyrsku 2016 av Landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Nina Sundquist frå Matmerk til venstre. Foto: Fransisca Witsø, Matmerk.

telefrukt-bb-2

Spor fra din side.

Telefrukt AS
  • Kontaktinformasjon

   Sauheradvegen 111
   3810 Gvarv, Telemark

   Bjørg Hesthag
   Tlf. 915 12 802
   E-post: post@telefrukt.no

   Følg oss