Administrasjon

Svein Børte

Svein Børte

Spesial rådgiver
e-post: svein@telefrukt.no
telfon: 913 93 645

Bjørg Hesthag

Bjørg Hesthag

Daglig leder
e-post: bjorg@telefrukt.no
telefon: 915 12 802

Ole Halvor Vestgården

Ole Halvor Vestgården

Driftsleder
e-post: ole.halvor@telefrukt.no
telefon: 981 53 234

Sonja Næs

Sonja Næs

Adm. sekretær
e-post: sonja@telefrukt.no
telefon: 981 53 233

Magnus Børte

Magnus Børte

Logistikkansvarlig
e-post: magnus@telefrukt.no
telefon: 981 53 231

Ivan Kåsin

Gegan M. Melkonyan