Historie

Telefrukt ble etablert som aksjeselskap i 1993 med Gartnerhallen og Lindheim Produsentlag som eiere, men historien starter mye tidligere.

50-, 60- og 70-åra

På slutten av 1950 – tallet startet Kittil G. Lindheim pakking av frukt hjemme på Lindheim. Kundene var Chr. Mathiesen, opphavet til dagens Bama, og grossister og torghandlere ellers i landet. Virksomheten vokste utover på 60 og 70 tallet og K.G. Lindheims fruktpakkeri hadde behov for modernisering og større lokaler.

80-åra

5 produsenter slo seg sammen i Lindheim Sameigelager og bygde moderne fruktpakkeri på 1 200 kvm som ble tatt i bruk i 1980. Bygget ble utvidet med 400 kvm i 1986 før omdannelsen til aksjeselskap i 1993.

Epleproduksjonen ble lagt om til slank spindel. Det ga et løft i kvaliteten.

90-åra

Lindheim Produsentlag inngikk avtale med Gartnerhallen og dannet Telefrukt AS i 1993. Nytt lagerbygg på 450 kvm med 4 moderne kjølerom ble bygd.

I 1997 ble Bakkemoen Frukt fusjonert inn i Telefrukt. Virksomheten ble drevet fra 2 pakkerier. Bama var den dominerenden kunden, som sikret markedsadgang gjennom Norgesgruppen og Rema 1000.

Oppbygging av morellproduksjon gjennom Eksportmoreller AS ga Telefrukt nye oppgaver. Pakkelinje for moreller ble installert i 1995 og planen var å produsere norske moreller for det europeiske markedet.

Etter tusenårsskiftet

Moreller
Etter et katastrofeår for morellprodusentene i 2000 ble omfattende tiltak satt i gang. Nytt moderne sorteringsanlegg og dekking av morellfelt mot regn skulle sikre jevnere tilførsler til markedet og bedre lønnsomhet for produsentene.

Produksjonsvolumet ble opprettholdt, men arealet og antall produsenter ble redusert Virksomheten til Eksportmoreller ble overtatt av Telefrukt før 2009-sesongen

Etter gode resultater i 2008 og 2009 er optimismen er igjen tilbake blant morell­produsentene. Nye felt etableres og tunneler introduseres i produksjonen.

Plommer
Plommeproduksjonen i Midt-Telemark ble etablert i 1998 og de første avlingene ble omsatt gjennom Gvarv Fruktlager i 2000. Flere produsenter kom med og arealet er er mangedoblet. Telefrukt er idag en viktig aktør i omsetningen av norske kvalitets­plommer.

Epler
Offensiv holdning fra både Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Telemark, Midt-Telemark Landbrukskontor og fruktprodusentene selv har ført til nyetablering og utskifting av fruktfelt i høyt tempo. Dette vil gi bedre avlinger og ytterligere økning i kvaliteten.

Sauarfamiliens etablering av Epleblomsten har gitt mulighet for lokal foredling av fabrikkfrukt. Dette er positivt for produsentene og holder forbrukernes fokus på norske epler gjennom hele året.

2009

Frukthåndteringen i Gvarv Fruktlager As (etablert 1960) ble innfusjonert i Telefrukt. Dette ga vesentlig større volum og mere rasjonelle pakkeriløsninger.

Eierstruktureni selskapet ble endret og produsentene styrket sin posisjon. Selskapet eies nå av Bama med 45 %, Telefrukt Produsentlag med 45 % og Gartnerhallen med 10 %. Dette danner et godt grunnlag for samarbeidet framover.

Med overtakelsen av pakkerivirksomheten i Gvarv Fruktlager kom Coop inn som hovedkunde i tillegg til Bama. Frukt fra Telefrukt har idag tilgang til over 80 % av det norske markedet.

2010

Gjennomføring av investeringsprosjekt på NOK 30,8 millioner som innebærer

  • Nytt pakkeri på 1 500 kvm
  • Nytt ferdigvarelager på 500 kvm
  • Forsorteringsanlegg for epler
  • Rasjonelle pakkelinjer for forbrukerpakninger
  • Nytt kjøleutstyr som forbedrer nedkjølingskapasitet og lagringsbetingelser
  • Overtagelse av Lindheim Sameigelager
  • Utvidelse av tomt til 16 dekar