Styret

Kristen Bakken

Styremedlem

Trond Bergskås

Styremedlem

Espen Gultvedt

Styreleder

Lars Einar Næs

Styremedlem

Per Olav Skutle

Styremedlem