Ledige stillinger

Her legges det ut stillinger fra Telefrukt AS

Vi sorterer og pakker moreller, plommer, pærer og epler. Vi distribuerer fra midt juli hvert år til mars året etter til Bama og Coop, som igjen fordeler fruktene ut til butikker i hele landet. I denne tiden trenger vi flere medarbeidere utover faste ansatte. De fleste stillingsutlysningene egner seg veldig godt for personer som ønsker å tjene litt ekstra i en del av året. Lønn etter avtale. Velkommen til et internasjonalt arbeidsmiljø.

Send søknad og CV til Martin Holtskog, martin@telefrukt.no eller ring 990 41 572.