Ledige stillinger

Her legges det ut stillinger fra Telefrukt AS

Vi sorterer og pakker moreller, plommer, pærer og epler. Vi distribuerer fra midt juli hvert år til mars året etter til Bama og Coop, som igjen fordeler fruktene ut til butikker i hele landet. I denne tiden trenger vi flere medarbeidere utover faste ansatte. De fleste stillingsutlysningene egner seg veldig godt for personer som ønsker å tjene litt ekstra i en del av året. Lønn etter avtale. Velkommen til et internasjonalt arbeidsmiljø.

Send søknad og CV til Bjørg Hesthag, bjorg@telefrukt.no eller ring 915 12 802.

Stilling som trucksjåfør på Telefrukt AS

Truckfører (T1-T4) i mottak, lager og pakkeriet 

Vi søker 3 truckførere til mottak, lager og pakkeriet. Det er en sesongbasert stilling med mulighet for utvidelse ved rett kompetanse. Stillingen er ledig fra ca. midten av juli 2023. 

Arbeidsoppgaver 

 • kjøring av truck 
 • mottak & lagring av frukt: moreller, plommer og epler 
 • registrering i database 
 • forståelse for logistikk 

Kvalifikasjoner

 • erfaring som truckfører T1-T4 
 • godt muntlig og skriftlig kunnskap på norsk og engelsk 
 • datakunnskap 
 • samarbeidsevne 

Personlig egenskaper 

 • punktlig og pliktoppfyllende 
 • selvstendig 
 • nøyaktig i en hektisk sesong 

Vi tilbyr

 • 100% stilling i høstsesongen
 • hektisk sesong fra ca. midten av juli til midten av november (uke 29-46) 
 • 2 skift: formiddag og ettermiddag, arbeidstiden kan variere 
Stilling som operatør på Telefrukt AS

Operatør i pakkeriet

Vi søker 2-3 medarbeidere med kompetanse som operatør innen produksjon og/eller pakkeri. Det er foreløpig en sesongbasert stilling med mulighet for utvidelse ved rett kompetanse. Stillingen er ledig fra ca. 1. august 2023.

Arbeidsoppgaver

 • betjene pakkelinje til å sortere og pakke moreller, plommer, pærer og epler
 • organisere arbeidsprosess, medarbeidere og flyten
 • ha oversikt over bestillinger, frukt, emballasje og merking

Kvalifikasjoner

 • helst erfaring fra produksjon og/eller pakkeri
 • god forståelse på data
 • gode muntlige norsk og/eller engelsk kunnskap
 • tempo og kvalitet er faktorer som teller
 • positiv bidragsyter

Personlig egenskaper

 • punktlig og pliktoppfyllende
 • stå på vilje og utholdenhet
 • evne til samarbeid og jobbe mot et fellesmål

Vi tilbyr

 • 100% stilling i høstsesongen
 • hektisk sesong fra midten av august til midten av november (uke 34-45)
 • 2 skift: formiddag og ettermiddag, samt jobb i helgene.
Stilling som pakkemedarbeider på Telefrukt AS

Produksjonsmedarbeider i pakkeriet

Vi søker flere medarbeider med kompetanse innen produksjon og/eller pakkeri. Det er en sesongbasert stilling med mulighet for utvidelse ved rett kompetanse. Stillingen er ledig fra 17. juli eller fra 21. august 2023.

Arbeidsoppgaver

 • sortere frukt: moreller, plommer, pærer og epler
 • pakke og merke

Kvalifikasjoner

 • erfaring fra produksjon eller pakkeri er en fordel
 • gode muntlige norsk og/eller engelsk kunnskap
 • tempo og kvalitet er faktorer som teller
 • positiv bidragsyter

Personlig egenskaper

 • punktlig og pliktoppfyllende
 • stå på vilje og utholdenhet
 • evne til samarbeid og jobbe mot bedriftens fellesmål

Vi tilbyr

 • 100% stilling i høstsesongen
 • hektisk sesong fra midten av august til midten av november (uke 34-45)
 • 2 skift: formiddag og ettermiddag samt jobb i helgene.

 

Send søknad og CV til Bjørg Hesthag, bjorg@telefrukt.no
eller ring 915 12 802.