Mottak og lager

Telefrukt har 6.000 kvm bygningsmasse og lagerkapasitet til ca. 3.000 tonn med frukt og emballasje. For frukt har vi forskjellige kjølelager, derav en del av dem bruker metoden ULO-lagring. I disse kjølerommene opprettes en kontrollert atmosfære som blir brukt for langtidslagring av epler. Mer om ULO-lagringsmetoden kan du se og lese om nede på siden.

Mottak og henting av ferdigvare

Produsentene leverer frukt til vårt mottak på Gvarv. Etter avtale leverer vi ut tomme kasser og henter vi også fulle fruktkasser med våre biler. Når fruktene ankommer mottaket, blir de sjekket, registrert og lagret i ett av våre kjølerom.

Når frukten er ferdig pakket, henter Bama og Coop pallene fra vår ferdigvarelager.

ULO-lagring

I 2018 ble det bygd et nytt lagerbygg som ble tatt i bruk i 2019. Hele bygningen har 1.500 kvm i grunnflate. Det består av 10 lagerceller til langtidslagring av epler med ULO-metoden, 600 kvm kjølerom for presortering og mellomlagring, 100 kvm med kontorlokaler, møterom, laboratorium og sanitærrom. 

Arealutvidelse og nyplanting i alle fruktdistriktene er initiert av myndighetene, markedsaktører og ernæringsfysiologer for å øke tilgangen på norsk og kortreist mat. Det skal øke selvforsyningsgraden og markedsandelen for norske epler. Dessuten skal det bidra til redusert transport og matsvinn.
Til å kunne tilby smakfulle, norsk produserte epler som er også seinere i sesongen sprø og saftige trengs lagerkapasitet kombinert med videreutviklet teknologi som kalles ULO. Derfor blir det i 2015 satt i gang et flerårig prosjekt “Norske epler i utvidet sesong” som bidro med å få utvidet salget av norske epler om vinteren.
Om våren 2023 ble konkludert at prosjektet var suksessfullt med å utvide eplesesongen om 3-4 måneder fra desember til mars året etter.  Det var mulig pga. investeringer til et nytt ULO-lagerbygg på Telefrukt i 2018/19. Under kontrollert atmosfære kan eplene lagres lengre og holder seg sprø og saftige. Forbrukerne er svært fornøyd med eplene om vinter. ULO bygget vårt med 10 lagerceller på 80 kvm er derfor viktig for å få dette til, vet at vi nå kan tilby forbrukeren norske epler frem til mai. Hver lagercelle rommer ca. 240 høstekasser som tilsvarer igjen 75 tonn epler.

Hvorfor og hva er ULO-lagring? 

Videoen viser og forklarer mer om ULO-lagring.

Emballasje

Telefrukt trenger ikke bare nok lagerplass til frukt, men også til emballasje. Vi tar imot 4 ulike kulturer og hver kultur har sine forskjellige sorter. Beskrivelsen på emballasje er noen ganger tilpasset til sorten, hvis ikke står den merket med klistrelapper. Vi pakker for både Coop og Bama. De leverer igjen til forskjellige kjeder som alle har sine ulike ønsker og behov for design av kasser, poser og kurver. Er det en kampanje eller jul blir design noen ganger også tilpasset og da får vi igjen en annen emballasje. Se filmene under for mer informasjon.