Fruktsorter og kvalitet

100 lokale fruktprodusenter fra Vestfold-Telemark og deler av Viken sender sine moreller, plommer, pærer og epler til pakking på Gvarv. Varene blir kvalitetssjekk ved mottak, før sortering og under pakking. Det blir også tatt stikkprøver med ferdigvare til å sikre god kvalitet inntil butikken. Det blir gjort så grundig for å sikre best mulig kvalitet til deg som kunde i butikkene.

Fruktsorter

Noen sorter har fått Beskyttet Geografisk Betegnelse og er Spesialitet-merket. Dette er et kvalitetsstempel for norskprodusert mat og drikke på lik linje med champagne og permaskinke. Sortene med beskyttet betegnelse er samlet under Telemarksmoreller, Telemarksplommer og Telemarksepler. For pærer pakker vi Celina pæren som er en norsk sort som er utviklet på Vestlandet.

Bli kjent med hver sort og få en oversikt over de ulike egenskapene, smakene og høstetidene.

Kvalitetssikring

Ved mottak blir kvaliteten sjekket før fruktkassene blir kjørt inn for lagring. Neste kvalitetssjekk skjer før sortering, deretter under og etter pakking. I løpet av prosessen blir frukt med feil og mangler sortert ut. Hvis det kun er skjønnhetsfeil, blir fruktene sendt videre til foredling. Dermed bruker vi mest mulig av produktene og unngå matsvinn. Det eneste som går til jordfordeling er frukt med mugg eller råte.

En av de viktigste faktorene under pakking av frukt er fasthet og sukkerinnhold. Dette blir testet på laboratorium. Her får du et innblikk hvordan epler blir testet: