Samarbeid og utvikling

Matbransjen er i stadig utvikling. Norsk og kortreist mat spiller en viktig rolle og bidra til vekst. Derfor har Telefrukt utstrakt samarbeid med de andre fruktlagrene i landet, rådgivingstjenester samt forskningsmiljøer i inn- og utland.

Vi bistår jevnlig forskningsprojekter som blant annet handler om lagringsforholdene, effektiv sortering og pakking. Dette gjør vi for å stadig kunne forbedre oss. Gjennom de siste årene har også Telefrukt hatt et samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge om flere prosjekter med tanke på rekruttering av studenter til aktuelle forskningsoppgaver innen fruktdyrking og -lagring. 

Alle ledd ønsker å tilby og å kjøpe lengst mulig på året norsk mat.

Våre lokaler

På Telefrukt tilbyr vi møter og konferanser for å opprettholde et godt samarbeid og kunnskapsformidling. Vi kan tilby et opplegg med foredrag, omvisning og smaksprøver for større og mindre grupper. Kontakt oss for nærmere avtale og mer info.