FOR LEVERANDØRER

All informasjonen du trenger.

FruktKlient er et godt internettbasert, hjelpemiddel både for deg som produsent og for Telefrukt.

Her samler og oppdaterer vi vårt arkiv over fagartikler som kan være av interesse for våre leverandører.